Tämä seloste sisältää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 13 ja 14 artiklan edellyttämiä tietoja henkilötiedoista, joita käsittelemme maatio.fi -sivustoomme (jäljempänä ”Palvelu”) liittyen.

1. Rekisterinpitäjä

Martinlaakson apteekki

Y-tunnus: 2776767-4

Martinlaakson Ostari

Kivivuorentie 4

01620, VANTAA

Puh. 09 85531400

[email protected]

2. Rekisteröityjen ryhmät

Tämä seloste koskee henkilötietoja, joita käsittelemme Palvelun käyttäjistä ja/tai yrityskäyttäjien yhteyshenkilöistä sekä muista henkilöistä, joiden henkilötietojen käsittelyä Palvelun tarjoaminen ja vastaanottaminen edellyttävät.

3. Tietojen käsittelyn tarkoitukset

Henkilötietoja käsitellään pääasiassa Palvelun tarjoamiseksi sekä asiakassuhteen hoitamisen ja ylläpidon tarkoituksissa. Tietoja voidaan käyttää myös väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen sekä rekisterinpitäjän liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen ja kehittämiseen. Lain sallimissa rajoissa voimme käsitellä henkilötietoja myös markkinointitarkoituksissa.

4. Käsittelyn oikeusperusteet

Tässä selosteessa kuvattu henkilötietojen käsittely perustuu pääsääntöisesti verkkosivupalvelumme toimeenpanoon sekä oikeutettuun etuumme käsitellä henkilötietoja Palvelun tarjoamiseksi sekä liiketoimintamme harjoittamiseksi ja kehittämiseksi. Yksittäisten tietojen osalta käsittely voi perustua myös suostumukseesi tai lakisääteiseen velvollisuuteemme käsitellä henkilötietojasi esimerkiksi verotuksen tai kirjanpidon tarkoituksia varten.

5. Käsiteltävät tiedot

Käsittelemme seuraavia käyttäjiin liittyviä tietoja:

6. Tietojen luovutukset

Palvelu on verkkosivupalvelu. Tilausten ja varausten tekeminen Palvelussa voi edellyttää henkilötietojen luovuttamista kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät tietoja itsenäisesti tilauksen tai varauksen toteuttamista sekä mahdollisia muita erikseen ilmoittamiaan tarkoituksia varten.

Lisäksi alihankkijamme ja palveluntarjoajamme saattavat käsitellä tietojasi sikäli kuin se on tarpeen Palvelun toteuttamiseksi. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa palveluntarjoajillemme tavanomaisia tiedonkäsittely-, taloushallinnon ja muita yrityspalveluita varten sekä toimivaltaisille viranomaisille tai muille kolmansille, mikäli uskomme tietojen luovuttamisen olevan välttämätöntä sovellettavan lain tai määräyksen vuoksi taikka käyttääksemme tai puolustaaksemme laillisia oikeuksiamme taikka suojellaksemme kenen tahansa henkilön elintärkeitä etuja.

Rekisterinpitäjällä ei ole pääsääntöisesti tarvetta siirtää tietojasi Euroopan unionin tai Eu-roopan talousalueen ulkopuolelle Palvelun tarjoamiseksi. Yksittäisissä tapauksissa tietojasi voidaan kuitenkin lain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle perustuen suostumukseesi tai tarpeeseen siirtää tiedot kanssasi solmitun tai etusi mukaisen sopimuksen täyttämiseksi taikka muissa sovellettavan lainsäädännön sallimissa tilanteissa.

7. Sivuston kautta tulevat yhteydenotot

Käytämme Gmail API:ta yhteydenottolomakkeiden viestien lähettämiseen verkkosivuiltamme. Gmail API mahdollistaa viestien tehokkaan käsittelyn ja toimittamisen, mutta on tärkeää huomioida, että viestit kulkevat Googlen palvelimien kautta. Google soveltaa useita turvatoimia käyttäjätietojen suojaamiseksi, ja kaikki tiedot ovat suojattuja sekä siirron aikana että tallennuksen yhteydessä. Google noudattaa tiukkoja tietosuojakäytäntöjä ja käyttöehtoja, jotka rajoittavat pääsyä viesteihisi.

Emme jaa, myy, vuokraa tai muutoin paljasta sähköpostitietojasi kolmansille osapuolille, paitsi lain vaatimissa tilanteissa. Käytämme Gmail API:a ainoastaan yhteydenottopyyntöjen hallintaan ja vastaamiseen. Olemme sitoutuneet suojaamaan yksityisyyttäsi ja turvaamaan henkilökohtaiset tietosi.

Jos sinulla on kysyttävää yksityisyyden suojastamme tai haluat lisätietoja siitä, kuinka turvaamme tietosi, ota meihin yhteyttä.

8. Tietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin meillä on siihen yllä mainittuihin käsittelyn tarkoituksiin liittyvä perusteltu tarve.

Arvioimme säännöllisesti tällaisten tarpeiden olemassaoloa suhteessa säilyttämiimme henkilötietoihin, ja siltä osin kuin arvioimme tarpeen poistuneen, poistamme henkilötiedot järjestelmästä tai muutamme ne nimettömiksi, tai mikäli tämä ei ole mahdollisia (esimerkiksi siltä osin kuin tiedot on tallennettu varmuuskopioarkistoihin), säilytämme niitä turvallisesti ja estämme niiden enemmän käsittelyn kunnes tietojen poistaminen on mahdollista.

Asiakassuhteeseen liittyviä henkilötietoja säilytämme pääsääntöisesti ainoastaan aktiivisen asiakassuhteen keston ajan ja kohtuullisen ajan tämän jälkeen mahdollisiin asiakassuhteeseen liittyviin kyselyihin ja yhteydenottoihin vastaamiseksi. Kuitenkin siltä osin kuin tietoja koskee esimerkiksi kirjanpitoa tai verotusta koskevasta lainsäädännöstä johtuva säilytysvelvoite, tietoja säilytetään joka tapauksessa kyseisen velvoitteen mukainen vähimmäisaika.

9. Tietojen suojaus

Pääsy aineistoon on rajoitettu ainoastaan rekisterinpitäjän työntekijöihin ja palveluntarjoajiin, joilla on tehtäviensä puolesta siihen oikeus. Rekisterinpitäjä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä tietojen suojaamiseksi oikeudettomalta pääsyltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, hävittämiseltä tai muulta oikeudettomalta käsittelyltä. Rekisterinpitäjä edellyttää kaikilta käyttämiltään palveluntarjoajilta luottamuksellisuutta, asianmukaista tietoturvaa sekä sitoutumista sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisiin vaatimuksiin ja periaatteisiin.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulla on rekisteröitynä seuraavat oikeudet:

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla meihin yhteyttä tämän selosteen mukaisia yhteystietoja käyttäen.

11. Selosteen päivittäminen

Voimme aika ajoin päivittää tätä selostetta johtuen muutoksista lainsäädännössä tai liiketoiminnassamme. Pyrimme informoimaan rekisteröityjä muutoksista niiden merkittävyyden edellyttämällä tavalla.

Evästeet

Käytämme Palvelussa evästeitä (cookies) Palvelun käytön mahdollistamiseksi ja helpottamiseksi. Eväste on pieni, käyttäjän selaimelle tallennettava tekstitiedosto. Evästeet auttavat meitä parantamaan Palvelun toiminnallisuutta. Voit estää evästeiden käytön selaimesi asetuksista. Huomaathan kuitenkin, että Palvelu ei tällöin enää välttämättä toimi tarkoitetulla tavalla.