LÄÄKKEIDEN ARVIOINTI

Lääkehoidon arviointi

Lääkehoidon arvioinnin eli LHA:n tavoite on optimoida lääkityksesi mahdollisimman sopivaksi ilman haitta- tai yhteisvaikutuksia. Lääkityksen mahdolliset yhteisvaikutukset ja päällekkäisyydet sekä lääkkeiden sopivuus esimerkiksi munuaisten vajaatoiminnassa tarkastetaan. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös sairauksien hoitosuositusten toteutumiseen. Arvioinnin toteuttaa LHA-asiantuntijuuden suorittanut farmaseutti / proviisori